Realme Chongging Mobile Telecommunications Corp. Ltd.


No. 178 Yulong Avenue Yufengshan, Yubei District, 401120 Chongging, China